GPR-Product logo

GPR Gebouw maakt duurzaam bouwen inzichtelijk

GPR Gebouw - duurzaamheid metenGPR Gebouw - over duurzaamheid communicerenGPR Gebouw - prestatiegerichtMet GPR Gebouw meet u de duurzaamheid van bestaande gebouwen, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

 

GPR Gebouw 4.2

 

Voor wie is GPR Gebouw?

GPR Gebouw is ontwikkeld voor gemeenten en regio’s, corporaties, vastgoedeigenaren, architecten, adviseurs en projectontwikkelaars en zorginstellingen die duurzaam bouwen in eigen hand willen nemen. Bovendien werkt een groot aantal opleidingen in Nederland met GPR Gebouw.

 

Waarom GPR Gebouw?

Duurzaam bouwen vraagt niet alleen inzicht in duurzaamheid van gebouwen, maar vooral ook een effectieve communicatie met alle betrokken bouwpartijen. De heldere opzet en het prestatiebeginsel van GPR Gebouw zijn hiervoor ideaal. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Vergelijkingen maakt u in een handomdraai. De software is eenvoudig, accuraat en gebruiksvriendelijk. De invoer van een nieuwbouwproject vergt ongeveer twee uur tijd. Invoeren van bestaand gebouw afhankelijk van beschikbare tekeningen, indicatie: 4 tot 8 uur.

U formuleert toetsbare ambities en realiseert een duurzaam ontwerp. Met GPR Gebouw voor bestaande bouw maakt u scenario’s en wordt het u duidelijk waar de beslispunten zijn bij renovatie. U verkrijgt inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedvoorraad en kunt vervolgens effecten van verschillende ingreepscenario’s meten. Handig bij strategische keuzes, bijvoorbeeld tussen renovatie en sloop/nieuwbouw. GPR Gebouw is geschikt voor een breed scala aan gebruiksfuncties uiteenlopend van woning- tot utiliteitsbouw. U kunt voor alle beschikbare gebruiksfuncties berekeningen maken voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd, in opdracht van en in samenwerking met onze klanten.

  1. Eén communicatiemiddel over duurzaamheid voor het hele bouwteam
  2. Snel inzicht in duurzaamheid voor nieuwbouw en bestaande bouw
  3. Prestatiegericht, sluit aan op actuele wet- en regelgeving
  4. Erkend door landelijke overheid
  5. Goedkoop in het gebruik
  6. Toonaangevend in Nederland
  7. Certificering

 

Voorbeeld-GPR-Gebouw-CertificaatCertificeren met GPR Gebouw

Wilt u de duurzaamheid van uw opgeleverd gebouw of van uw bouw- of renovatieplan officieel aantonen naar belanghebbenden? Dan kan certificering de juiste keuze zijn. Met een GPR Gebouw Oplever- of Ontwerpcertificaat laat u zien dat uw gebouw of ontwerp door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor getoetst is op zijn kwaliteit.

 

Duurzaamheid in 5 thema’s

Wat is duurzaamheid? In GPR Gebouw wordt duurzaamheid zichtbaar. In vijf thema’s krijgt u de duurzaamheidsprestaties te zien: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. Bij bestaande gebouwen geeft de software inzicht in de kwaliteitsverbetering van een beoogde ingreep. Dat maakt het vergelijken van scenario’s mogelijk en makkelijk.

gpr-duurzaamheid-in-5-themas-2016

 

De Thema’s

Duurzaamheid GPR Gebouw thema Energie1. Energie – Energie wordt duurder waardoor woonlasten stijgen. Door de principes van de Trias Energetica toe te passen, willen we de klimaatverandering tegengaan en tegelijkertijd energie betaalbaar houden. Aan de hand van bestaande normen en methoden (EPG, ISSO 82 en 75) krijgt de gebruiker inzicht in de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren.

 

Duurzaamheid GPR Gebouw thema Milieu2. Milieu – Grondstoffen worden schaarser én duurder. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van de grondstoffen en veroorzaakt tal van schadelijke emissies. Door bestaande gebouwen te renoveren of juist te slopen, indien renovatie niet zinvol meer is, worden schadelijke emissies en uitputting van grondstoffen als gevolg van de productie van bouwmaterialen beperkt. Doordat GPR Gebouw de MPG (milieubelasting van gebouwen) van het gebouw of ontwerp berekent is de gebruiker in staat ontwerpkeuzes te maken of prestaties te toetsen.

 

Duurzaamheid GPR Gebouw thema Gezondheid3. Gezondheid – Mensen brengen een groot deel van de dag door in hun woning, kantoor of school, maar het binnenmilieu is vaak ongezond. Doel van dit thema is dus de realisatie van gezonde gebouwen om in te wonen en werken. Denk hierbij aan het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht. Door de opzet van de keuzelijsten brengt GPR Gebouw de gebruiker op ideeën.

 

Duurzaamheid GPR Gebouw thema Gebruikskwaliteit4. Gebruikskwaliteit – De Nederlandse samenleving vergrijst. We willen langer in ons eigen huis blijven wonen. Zorg en wonen moeten steeds meer worden gecombineerd. Andere doelgroepen hebben juist weer andere behoeften, zoals jonge mensen, gezinnen met kinderen, gehandicapten, etc. Tegelijkertijd willen mensen een veilige woonomgeving. Het doel is om gebouwen goed, toegankelijk en functioneel te maken; van een goede technische kwaliteit en in een veilige woonomgeving. GPR Gebouw biedt inzicht in de mate waarin een gebouw of ontwerp voldoet aan de wensen van de beoogde doelgroepen.

 

Duurzaamheid GPR Gebouw thema Toekomstwaarde5. Toekomstwaarde – We vernieuwen jaarlijks hooguit 1% van de Nederlandse woningvoorraad. Er zijn wijken waar mensen liever niet willen wonen en wijken die heel populair zijn: als de omgeving mensen dierbaar is, neemt de waarde van het vastgoed toe. Leegstaande kantoorgebouwen zijn een maatschappelijk en financieel probleem, ze zijn destijds niet toekomstbestendig gerealiseerd. Bij de bouw of renovatie van gebouwen moet rekening worden gehouden met toekomstige functieverandering en belevingswaarde van de omgeving. Bij een goede score op dit thema is een gebouw zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling aan te passen aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving.

 

 

martijn van gemert gpr gebouw expert duurzaam bouwenMartijn van Gemert, GPR Gebouw Expert werkzaam bij HEVO: “Het begrip ‘duurzaamheid’ zet mensen soms op een verkeerd spoor. De GPR Gebouw-scores halen de wolligheid uit die discussie. Het is geen religieuze discussie als je het hebt over praktische onderdelen: Jij wilt een gezond leefklimaat? Of een hoge restwaarde? Of over tien jaar een andere gebruiksfunctie? Onder aan de streep gaat het om dat soort targets, maar onbewust hebben we het over duurzaamheid. Je hóeft niet de zedenprediker uit te hangen; met duurzaamheid kun je geld verdienen én besparen. Bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Ricoh heb je gezien dat dat kan binnen strenge budgetgrenzen. Duurzaamheid leidt ook tot innovatie. Wat is er mooier dan iets te bedenken waarmee je enerzijds geld verdient en anderzijds milieu en energie bespaart? Dat is fun!”

Licentiehouders